Akademicki Chór UŁ wspiera Łódzkie Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa

Członkowie chóru dołączają do akcji zbierania nakrętek na rzecz wychowanków hospicjum.

Akcję można wesprzeć przez wrzucanie plastikowych nakrętek do specjalnego kontenera znajdującego się w sali prób w Pałacu Biedermanna. Zebrane w ten sposób nakrętki zostaną przekazane do siedziby Hospicjum.